Vattensäkerhet 2023 Webbinarium 29 mars Välkomna till årets viktigaste webbinarium

Vattensäkerhet 2023 är ett nationellt webbinarium där vi på Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med aktörer och berörda myndigheter sätter fokus på vattensäkerhetsfrågorna.

Om

Vattensäkerhet 2023

Svenska Livräddningssällskapet inbjuder till ett nationellt webbinarium 29 mars 2023 om hur vi skall minska drunkningsolyckorna i Sverige! Färska siffror från Svenska Livräddningssällskapet, MSB och och Karolinska institutet visar att omfattningen av problematiken i Sverige är större än vi tidigare trott.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030!  Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi.

På Vattensäkerhet  2023 kommer vi bl.a att ta upp frågan kring Kommunernas tillsynsansvar som redovisas i MSB:s nya tillsynshandbok. Vi kommer att få ta del av statistik och praktiska exempel ute i landet.

1
Drunkningar mellan åren 2003-2017
0
Personer som avlider av drunkning varje år i Sverige

Simkunnigheten med focus på skolans ansvar

Simmkunigheten i Sverige har de senaste åren påverkats av Pandemin. Många kommuner ställde in skolans simundervisningen vilket resulterat i att vi nu har en ”Simskuld” ute i landet. Hur skall vi hantera den? Skolverket redovisar i en rapport hur Simmkunnigheten påverkats.

Goda exempel presenteras och dagen avslutas med en paneldebatt hur vi skall arbeta för att behålla en hög nivå på simkunnigheten i Sverige. Tillsammans kan vi påverka drunkningstalen positivt.

Programmet innehåller bl.a.

En vattensäker kommun

En Vattensäker Kommun

Svenska Livräddningssällskapets koncept ”En vattensäker kommun” vägleder och stöttar kommunerna att höja säkerheten i sina handlingsprogram och därigenom minska drunkningstillbuden och skapa ökad trygghet för invånarna. Samverkan är direkt avgörande i arbetet med att förebygga drunkningsolyckor.

Vattensäkerhet 2023 kommer vi att berätta mer om projektet och hur er kommun blir ”En vattensäker kommun”.

Arrangörer

Vattensäkerhet 2023 arrangeras av Svenska Livräddningssällskapet, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Svenska Livräddningssällskapet

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2023 nu!

Anmäl dig till årets viktigaste webbinarium för ökad vattensäkerhet i Sveriges kommuner 29 mars 2023.

Nollvisionen – Ett Sverige Fritt från Drunkning!

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 vattensakerhet2023.se