Vattensäkerhet 2023 Webbinarium 29 mars Välkomna till årets viktigaste webbinarium

Vattensäkerhet 2023 är ett nationellt webbinarium där vi på Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med aktörer och berörda myndigheter sätter fokus på vattensäkerhetsfrågorna.

Om

Vattensäkerhet 2023

Svenska Livräddningssällskapet inbjuder till ett nationellt webbinarium 29 mars 2023 om hur vi skall minska drunkningsolyckorna i Sverige!

Drunkning är en underskattad samhällsutmaning och vi är övertygade om att en del av lösningen är gemensam samsyn och tätare samverkan mellan samhällets samtliga aktörer. Tillsammans kan vi påverka drunkningstalen positivt.

1
Drunkningar mellan åren 2003-2017
0
Personer som avlider av drunkning varje år i Sverige

Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap

Färska siffror från Svenska Livräddningssällskapet, MSB och och Karolinska institutet visar att omfattningen av problematiken i Sverige är större än vi tidigare trott. Totalt rapporterades det in 6609 fall av drunkning i Sverige mellan åren 2003-2017. Under 2022 hade Sverige 440 drunkningstillbud, av dessa avled 220 personer. 

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi.

Programmet innehåller bl.a.

En vattensäker kommun

En Vattensäker Kommun

Svenska Livräddningssällskapets koncept ”En vattensäker kommun” vägleder och stöttar kommunerna att höja säkerheten i sina handlingsprogram och därigenom minska drunkningstillbuden och skapa ökad trygghet för invånarna. Samverkan är direkt avgörande i arbetet med att förebygga drunkningsolyckor.

Vattensäkerhet 2023 kommer vi att berätta mer om projektet och hur er kommun blir ”En vattensäker kommun”.

Arrangörer

Vattensäkerhet 2023 arrangeras av Svenska Livräddningssällskapet, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Svenska Livräddningssällskapet

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2023 nu!

Anmäl dig till årets viktigaste webbinarium för ökad vattensäkerhet i Sveriges kommuner 29 mars 2023.

Nollvisionen – Ett Sverige Fritt från Drunkning!

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 vattensakerhet2023.se